Sunday, 2 October 2011

Selembayung

Disebut juga Sulo Bayung dan Tanduk Buang, adalah hiasan yang terletak bersilang pada kedua ujung perabung bangunan tradisional/rumah Melayu. Biasanya terdapat pada perabung bangunan belah bubung dan rumah lontik. Pada bagian bawah adakalanya diberi pula hiasan tambahan seperti tombak terhunus, menyambung kedua ujung perabung. Hiasan tambahan ini disebut tombak-tombak.

Comments :

0 comments to “Selembayung”


Post a Comment